Elektrostatik Dynamik

logo-Elektrostatik-Dynamik

Elektrostatik Dynamik

Tyto speciální druhy homogenních podlahových krytin splňují požadavky na elektrické vlastnosti.

  • Podlahoviny elektrostaticky vodivé –  ELEKTROSTATIK (vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.106Ω). Podlahovina je určena pro aplikace do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny atd.), pro výrobu zdvojených podlah. Tato podlahovina se vyrábí v tloušťce 1,7 a 2 mm, ve dvou dekorech ELEKTROSTATIK A ELEKTROSTATIK X.
  • Podlahoviny antistatické –  DYNAMIK (vnitřní elektrický odpor v rozsahu  5.104 – 1.108Ω). Podlahovina je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlah, např. pro počítačové sály, výrobu elektroniky, oblast telekomunikací atd. Tato podlahovina se vyrábí v tloušťce 1,7 mm, ve dvou dekorech DYNAMIK A a DYNAMIK X

Technické informace

Produktová galerie

Elektrostatik A, Dynamik A

Elektrostatik X, Dynamik X